• Duet elegancji

    - Od początku, czyli od 1999 roku zajmujemy sie także eleganckim towarem damskim - mówi Andrzej Grzenia, właściciel firmy BONUS MG. - W naszej ofercie znajdą panie garsonki, płaszczyki, kurtki, suknie itp.

    więcej
  • Czy już gorzej słyszę?

    Rozmowa z Bożeną Kłopocką – protetykiem słuchu i z-cą kierownika oddziału firmy GEERS Akustyka Słuchu w Starogardzie Gdańskim.

    więcej

Aktualne wydanie

TU NASZE MIEJSCE, TU NASZ KRAJ

  • 2721
Zblewo. Dziś, na początku XXI wieku, żyjąc w tak szybkim tempie, negujemy wszelkie wartości, odrzucamy cześć dla przeszłości, jesteśmy nowocześni i żyjemy chwilą obecną, interesuje nas przede wszystkim nasza teraźniejszość. Buntujemy się przeciw górnolotnym słowom, rocznicom, apelom, uroczystościom. Ale przecież gdzieś głęboko, utajnione na samym dnie serca pozostaje przekonanie, że naród, który nie zna swojej przeszłości, nie może budować przyszłości.

Co dzisiaj mogą o tym święcie powiedzieć – młodzi, którzy dopiero rozpoczynają swoje dojrzałe życie, będą żyć w tej Polsce i z trudem poszukiwać znaczenia słów podstawowych: Ojczyzna, patriotyzm, społeczeństwo…

 

 

Konstytucja 3 Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791. Była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Sytuacja w Polsce nie była pomyślna: W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I rozbioru Polski, kraj zrujnowany był wojnami i prywatą części obywateli, skarb pusty, a sejm skłócony. Nie brakowało jednak dobrej woli i ofiarności zarówno wśród szlachty jak i mieszczaństwa. Tekst konstytucji przygotowywano w tajemnicy. Jej inicjatorami byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.

 

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą. Wprowadzała ona zmiany zgodne z ideami oświecenia. Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego.

 

W czwartek 04 maja 2017 roku w Zespole Szkół Publicznych w Zblewie odbyła się uroczysta akademia z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie zaprezentowali inscenizacje, wiersze i pieśni historyczne. W naszej szkole patriotyczne apele rocznicowe są tradycją. Dzięki takim uroczystościom grono pedagogiczne dąży do kształtowania postaw patriotycznych, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie. W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole jest wpisany apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak Ojczyzna i Patriotyzm. Przybliża on fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież.

 

226 lat temu posłowie wybrani przez obywateli Rzeczypospolitej przyjęli pierwszą europejską konstytucję. W swoim wystąpieniu uczniowie przybliżyli znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny. Przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r. i wyjaśnili, dlaczego jest to nadal tak ważny dzień dla Polski. W uroczystości brał udział poczet sztandarowy naszej szkoły. Nie zabrakło biało – czerwonej flagi państwowej, hymnu, daty 3 Maja 1791 roku oraz nazwisk Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja, Ignacego Potockiego i Stanisława Małachowskiego. Zwrócono uwagę na doniosłość Konstytucji 3 Maja. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, oddający klimat walk narodowowyzwoleńczych, emigracji podczas zaborów i ucisku Polaków przez okupantów i zaborców. Ze scenek między szlachcicami dowiedzieliśmy się, jaka sytuacja panowała w Warszawie w dniach przed 3 maja 1791r. Usłyszeliśmy również takie pieśni jak: „Polskie kwiaty”' „Witaj, majowa jutrzenko”, „Polonez 3 maja”, „Hymn konstytucji 3 maja”. Na zakończenie wspólnie odśpiewano pieśń pt.”Boże, coś Polskę”. Młodzież ten nadzwyczajny temat przygotowała i przedstawiła w sposób bardzo ciekawy i wniosła dużo serca i zaangażowania.

 

Głównym celem uroczystości było wyrobienie wśród dzieci i młodzieży postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych. Cieszmy się więc wolną Polską i tym, że możemy z dumą patrzeć na polską flagę i śpiewać hymn. Program uroczystości został przygotowany przez kilku uczniów II b gimnazjum i jednego ucznia IV b pod opieką pana Wojciech Birny. Autorem dekoracji była pani Beata Kośnik.

Źródło: zblewo.pl