• Duet elegancji

    - Od początku, czyli od 1999 roku zajmujemy sie także eleganckim towarem damskim - mówi Andrzej Grzenia, właściciel firmy BONUS MG. - W naszej ofercie znajdą panie garsonki, płaszczyki, kurtki, suknie itp.

    więcej
  • Czy już gorzej słyszę?

    Rozmowa z Bożeną Kłopocką – protetykiem słuchu i z-cą kierownika oddziału firmy GEERS Akustyka Słuchu w Starogardzie Gdańskim.

    więcej

Aktualne wydanie

Zdobądź 50 tysięcy

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://glospowiatowy.pl/stories Starogard Gdański. 
Trwa nabór wniosków do projektu “Innowator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra”- Usługi opiekuńcze dla osób zależnych. Można zdobyć 50 tysięcy zł bezzwrotnej dotacji na opracowanie innowacyjnego narzędzia, metody lub rozwiązania dotyczącego usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Grupą docelową Projektu są odbiorcy i użytkownicy nowych rozwiązań, tj. osoby zależne wraz z opiekunami, w szczególności: opiekunowie osób z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i obywatelskiego oraz opiekunowie osób starszych.

 

 

Projekt wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym Projektu jest wsparcie procesu inkubacji 45 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych z terenu całej Polski, z których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 12.2018 r.

 

Pierwszy nabór trwa do 30.09.2016 r.

 

Więcej informacji na:  http://inkubatorwielkichjutra.pl/

Źródło: starogard.pl