• Duet elegancji

    - Od początku, czyli od 1999 roku zajmujemy sie także eleganckim towarem damskim - mówi Andrzej Grzenia, właściciel firmy BONUS MG. - W naszej ofercie znajdą panie garsonki, płaszczyki, kurtki, suknie itp.

    więcej
  • Czy już gorzej słyszę?

    Rozmowa z Bożeną Kłopocką – protetykiem słuchu i z-cą kierownika oddziału firmy GEERS Akustyka Słuchu w Starogardzie Gdańskim.

    więcej

Aktualne wydanie

NGO W OSIEKU

Osiek. W spotkaniu III sektora tj. przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Osiek uczestniczyło ponad 25 osób. Reprezentowano: Koła Gospodyń Wiejskich, UKS Kałębie, UKS Włóczykij, Stowarzyszenie GOSPEL, Stowarzyszenie ONI, nieformalne Towarzystwo Żeglarzy Morza Kociewskiego, Koło Związku Rencistów i Inwalidów, OSP Gminy Osiek, przedstawiciele władz ustawodawczych i wykonawczych naszej gminy, pracownicy UG w Osieku, Rady Sołeckie.


Pan Wiesław WARCHOŁ reprezentujący Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w StG oraz Paulina KREMER przedstawiciel Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Fundacji POKOLENIA w trakcie zebrania występowali jako specjaliści tworzenia instrumentów wspierających działalność III sektora.

Zebrani reprezentanci organizacji z naszej gminy postanowili stworzyć inicjatywną grupę dążącą do ustanowienia Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek. Radę reprezentującą te organizacje wraz z Radą Gminy jako władzą ustawodawczą i Wójta jako władzą wykonawczą. Czemuż miałaby służyć ta Rada?
W naszym kraju, w krajach UE, dąży się do stworzenia społeczeństwa obywatelskiego. W społeczeństwie tym wiele zadań dotyczących funkcjonowania państwa jest przenoszonych i powierzanych społeczeństwu reprezentowanemu przez organizacje pozarządowe. Realizując założenie, że im bliżej ludzi tym wiedza o ich potrzebach jest doskonalsza, III sektor o wiele lepiej wykorzysta środki przeznaczone na realizację dobrze rozpoznanych potrzeb społecznych.
Ekonomia i statystyka mówi, że np. koszt zadania, gdzie trzeba wydać 1 złoty przy realizacji przez III sektor wynosi 10 groszy. Natomiast to samo zadanie realizowane przez administri kosztuje dodatkowo około 1,2 zł.
W naszej gminie naliczyliśmy 18 organizacji NGO wliczając w nie Koła Gospodyń. Jak na bardzo skromną liczbę mieszkańców ilość organizacji ogromna. Realizują one zadania z szerokiego zakresu potrzeb społecznych. Ich zamierzenia mają być wspierane przez samorząd. Niektóre zadania własne gminy mogą być powierzane do realizacji tym organizacjom. Do sprawnej współpracy potrzebna jest RDPP. Dokładnie jej zadania, sposób powołania wyjaśnia Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie z 2010 roku.
Powstaje rządowa nowelizacja w/w ustawy. Również w naszej gminie powstanie nowy Program Współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego.
Dążymy do tego aby gmina wspierała lub powierzała realizację zadań. Aby program współpracy przewidywał również realizowanie „inicjatyw lokalnych”.

Na miejscu, w trakcie zebrania, przedstawiciele organizacji złożyli wnioski o powołanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na zebraniu ustalono również terminarz oraz omówiono formułę organizowania imprez gminnych tj. festynów.
Terminy:
27 czerwiec: Powitanie Lata
18 lipiec: Na Jagody
12 wrzesień: Pożegnanie Lata Festiwal Organizacji Pozarządowych

Do udziału we współorganizacji imprez zaproszono standardowo Koła Gospodyń Wiejskich, UKS-y, Koło Rencistów i Emerytów, Stowarzyszenie GOSPEL, Żeglarzy Morza Kociewskiego.
Pomimo braku reprezentanta OTS Osiek, również zapraszamy do współpracy.