• Duet elegancji

    - Od początku, czyli od 1999 roku zajmujemy sie także eleganckim towarem damskim - mówi Andrzej Grzenia, właściciel firmy BONUS MG. - W naszej ofercie znajdą panie garsonki, płaszczyki, kurtki, suknie itp.

    więcej
  • Czy już gorzej słyszę?

    Rozmowa z Bożeną Kłopocką – protetykiem słuchu i z-cą kierownika oddziału firmy GEERS Akustyka Słuchu w Starogardzie Gdańskim.

    więcej

Aktualne wydanie

REMONT OŚRODKA W SWAROŻYNIE

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://glospowiatowy.pl/stories
Dokonano publicznego otwarcia ofert dla zadania pn. „Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego w Swarożynie przy ul. Wyzwolenia 4”, w którym mieści się niepubliczny zakład opieki zdrowotnej ZOZ Medical. Do urzędu wpłynęło 18 ofert. Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę. Dnia 26 marca Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowski podpisał umowę z wykonawcą. Koszt zadania opiewa na kwotę 370 tys. zł.

W ramach zadania przewiduje się przebudowę pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku oraz przebudowę pomieszczenia piwnicznego pełniącego funkcję kotłowni węglowej na kotłownię gazową. Przebudowa obejmować będzie zmiany funkcjonalne parteru budynku z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych na przychodnię zdrowia. Wyburzone zostaną zbędne ścianki i wykonane nowe, wymieniona zostanie również stolarka drzwiowa. W wyniku przebudowy na parterze usytuowane zostaną: rejestracja, poczekalnia, trzy gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, gabinet stomatologiczny ze sterylizatornią, toaleta dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia gospodarcze i na odpady medyczne oraz pomieszczenia dla personelu.

W gminie Tczew funkcjonują trzy ośrodki zdrowia: w Turzu, Swarożynie i Miłobądzu. Placówki działają w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, co sprawia, iż większość z oferowanych usług jest dla pacjentów bezpłatna. Podstawowym celem działalności jest zaspokajanie rosnącego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Mieszkańcy gminy korzystają z oferowanych przez Medical usług, takich jak: podstawowa opieka zdrowotna, świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, położnej środowiskowo-rodzinnej i pielęgniarki medycyny szkolnej oraz leczenie stomatologiczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja medyczna i transport sanitarny. Obecnie z ośrodków zdrowia w gminie Tczew korzysta ponad 3 tys. osób.

Zespół Opieki Zdrowotnej Medical Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z planowanym generalnym remontem Ośrodka Zdrowia w Swarożynie z dniem 7 kwietnia 2015 r. nastąpi czasowe zaprzestanie udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologii na czas remontu przychodni. Pacjenci w ww. okresie mogą korzystać z Ośrodka Zdrowia w Turze przy ul. Parkowej 12 tel. 58 536 77 20, w Tczewie przy ul. Konarskiego 15 (Czyżykowo) tel. 58 531 18 70 oraz ul. Kościuszki 11 tel. 58 5313573, czynnych codziennie od 8.00 do 18.00.

Dla osób wymagających pilnych konsultacji będzie uruchomiony na terenie Szkoły Podstawowej w Swarożynie przy ul. Wyzwolenia 18 gabinet lekarza POZ czynny od poniedziałku do piątku od godz.14.30 -18.00. Świadczenia stomatologiczne będą udzielane w Ośrodku Zdrowia w Turzu oraz w Miłobądzu.

Jednocześnie informujemy, że pacjenci z Ośrodka Zdrowia w Swarożynie mogą korzystać także z wszystkich placówek ZOZ Medical Sp. zo.o. (wykaz na stronie www.zozmedical.pl). Szczegółowe informacje można uzyskać u pielęgniarek zatrudnionych w Ośrodku Zdrowia w Swarożynie lub pod numerem 58 531 47 37.

Za utrudnienia przepraszamy.