• Duet elegancji

    - Od początku, czyli od 1999 roku zajmujemy sie także eleganckim towarem damskim - mówi Andrzej Grzenia, właściciel firmy BONUS MG. - W naszej ofercie znajdą panie garsonki, płaszczyki, kurtki, suknie itp.

    więcej
  • Czy już gorzej słyszę?

    Rozmowa z Bożeną Kłopocką – protetykiem słuchu i z-cą kierownika oddziału firmy GEERS Akustyka Słuchu w Starogardzie Gdańskim.

    więcej

Aktualne wydanie

Porozumienie ZIT

Gdańsk. Samorządowcy Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta podpisali Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Oznacza to formalne powołanie do życia tzw. Związku ZIT, który według wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ma koordynować współpracę metropolitalną.

Stronami Porozumienia jest 36 samorządów, wchodzących w skład Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Ponadto, obserwatorami są samorządy spoza tego terytorium. Status obserwatora oznacza prawo do uczestnictwa we wszystkich pracach Związku ZIT – przede wszystkim prawo do udziału w realizowanych inwestycjach – z wyłączeniem prawa głosu w Radzie ZIT.

Radę tworzą samorządy, które są stronami Porozumienia oraz przedstawiciele Partnerów społecznych – po jednym reprezentancie sektora nauki, gospodarki i organizacji pozarządowych.

Związek ZIT będzie miał w latach 2014-2020 do dyspozycji ok. 1,06 mld zł na dodatkowe inwestycje. Dodatkowe – bo rząd i tak będzie dotował na Pomorzu różne projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przewodniczącym Zarządu Związku ZIT jest prezydent Gdańska Paweł Adamowicz a wiceprzewodniczącym – prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. W skład Zarządu wchodzi prezydent Sopotu i przedstawiciele trzech grup powiatów reprezentujący powiaty: kartuski, gdański, tczewski, nowodworski, wejherowski i pucki.