• Duet elegancji

  - Od początku, czyli od 1999 roku zajmujemy sie także eleganckim towarem damskim - mówi Andrzej Grzenia, właściciel firmy BONUS MG. - W naszej ofercie znajdą panie garsonki, płaszczyki, kurtki, suknie itp.

  więcej
 • Czy już gorzej słyszę?

  Rozmowa z Bożeną Kłopocką – protetykiem słuchu i z-cą kierownika oddziału firmy GEERS Akustyka Słuchu w Starogardzie Gdańskim.

  więcej

Aktualne wydanie

BADANIA PRZESIEWOWE

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://glospowiatowy.pl/stories

Uprzejmie informujemy, że Pomorski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia realizuje badania przesiewowe przez świadczeniodawców posiadających umowy w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej. W przedmiotowym zakresie wyróżniamy następujące programy:

1. Choroby Układu Krążenia

Świadczenia lekarza POZ realizowane w ramach profilaktyki chorób układu krążenia.

Pomorski Oddział Wojewódzki zaprasza na badania, które mogą wykonać osoby znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będące w 35, 40, 45, 50, oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także
u innych świadczeniodawców).

Kryteria kwalifikacji do udzielania świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia:

Osoby obciążone następującymi czynnikami ryzyka:

1) nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),

2) zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego,

LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),

3) palenie tytoniu,

4) niska aktywność ruchowa,

5) nadwaga i otyłość,

6) upośledzona tolerancja glukozy,

7) wzrost stężenia fibrynogenu,

8) wzrost stężenia kwasu moczowego,

9) nadmierny stres,

10) nieracjonalne odżywianie,

11) wiek,

12) płeć męska,

13) obciążenia genetyczne.

Wymagane procedury medyczne:

1. Przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego.

2. Wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-    cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).

3. Ustalenie terminu wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście  świadczeniobiorców znajduje się ten świadczeniobiorca.

4. Wpisanie wyników badań do karty badania profilaktycznego.

5. W trakcie wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

1) badanie przedmiotowe świadczeniobiorcy oraz ocena czynników ryzyka zachorowań
na choroby układu krążenia;

2) kwalifikacja świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocena globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości według klasyfikacji SCORE i zapisanie uzyskanego wyniku w karcie badania profilaktycznego;

3) edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy oraz decyzja co do dalszego postępowania
ze świadczeniobiorcą.

6. Przekazanie świadczeniobiorcy, u którego rozpoznano chorobę układu krążenia, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej informacji o wynikach badania oraz zaleceń dotyczących konieczności zmiany trybu życia lub kierowanie świadczeniobiorcy na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ data publikacji: 19 lutego 2015 r.

2. Profilaktyka Gruźlicy Świadczenia pielęgniarki POZ w ramach profilaktyki gruźlicy.

Pomorski Oddział Wojewódzki zaprasza osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki POZ, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:

1) osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub

2) osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:

a) długotrwałe bezrobocie,

b) niepełnosprawność,

c) długotrwałą chorobę,

d) uzależnienie od substancji psychoaktywnych,

e) bezdomność.

3) Pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Przeprowadzenie wywiadu Wymagane procedury medyczne

 1. w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety.
 2. Przeprowadzenie edukacji zdrowotnej świadczeniobiorcy.

W przypadku świadczeniobiorców z grupy największego ryzyka zachorowania – przekazanie przez pielęgniarkę POZ pisemnej informacji lekarzowi POZ, wybranemu przez świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazanie świadczeniobiorcy trybu dalszego postępowania, w tym poinformowanie świadczeniobiorcy o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ data publikacji: 19 lutego 2015 r.

3. Program profilaktyki raka szyjki macicy

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza Panie na bezpłatne badania cytologiczne w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych, które są realizowane co 36 miesięcy u kobiet w wieku 25-59 lat (przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia) lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy. Panie z określonej grupy wiekowej mogą zgłaszać się bez skierowania.

Poniżej przedstawiamy krótkie informacje, które pomogą Pani w podjęciu decyzji dotyczącej własnego zdrowia.

Rak szyjki macicy jest szóstym, co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce. Rocznie choroba ta dotyka ok. 4,4 tys. kobiet. Rocznie ok. 1730 Polek umiera z tego powodu. Celem programu jest zmniejszenie umieralności kobiet na raka szyjki macicy w szczególności poprzez wykrywanie stanów przedrakowych oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego modelu postępowania diagnostycznego. W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, każdego roku w Polsce notuje się 13 przypadków raka szyjki macicy na 100 tys. kobiet. Rozwój raka inwazyjnego poprzedza stosunkowo długi okres zamian przedrakowych. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie zmian przedrakowych, które pozwali na szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia, które nie pozwoli na dalszy rozwój choroby i umożliwi całkowite wyleczenie.

Należy wiedzieć, że czynnikami ryzyka, które mogą warunkować zachorowanie są min.:

 • zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
 • wiek – zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem
 • szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 r.ż.
 • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego,
 • duża liczba partnerów seksualnych,
 • duża liczba odbytych porodów,
 • niski status społeczny i ekonomiczny,
 • palenie papierosów,
 • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym.

Porada na etapie podstawowym obejmuje: przeprowadzenie wywiadu, wypełnienie ankiety, pobranie materiału do badania cytologicznego, edukację w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy, wysłanie pobranego materiału wraz z wypełnioną ankietą do pracowni diagnostycznej, wręczenie przez lekarza pacjentce wyniku badania i decyzja co do dalszego postępowania, zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w ramach programu. Jeżeli wynik badania jest prawidłowy, to na następne badanie cytologiczne w ramach programu należy zgłosić po 3 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.

Jeżeli wynik badania cytologicznego wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalsze badania na etapie pogłębionym programu, który obejmuje: badanie kolposkopowe i ewentualne badanie histopatologiczne wycinków.

Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy zostaną skierowane (poza programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ