• Duet elegancji

    - Od początku, czyli od 1999 roku zajmujemy sie także eleganckim towarem damskim - mówi Andrzej Grzenia, właściciel firmy BONUS MG. - W naszej ofercie znajdą panie garsonki, płaszczyki, kurtki, suknie itp.

    więcej
  • Czy już gorzej słyszę?

    Rozmowa z Bożeną Kłopocką – protetykiem słuchu i z-cą kierownika oddziału firmy GEERS Akustyka Słuchu w Starogardzie Gdańskim.

    więcej

Aktualne wydanie

Przekaż swój 1 procent Caritas

 Jak co roku Caritas Diecezji Pelplińskiej prosi podatników o przekazanie 1% podatku dochodowego na wsparcie prowadzonych akcji. Odpisany 1% zapewni chorym godne warunki do leczenia i życia. Sprawi też, że dzieci z ubogich rodzin przestaną chodzić głodne a wiele z nich pojedzie na wymarzone kolonie. Od 2004 roku, na mocy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, Caritas jako organizacja pożytku publicznego, może otrzymywać 1% podatku dochodowego z przeznaczeniem na działalność.

Caritas Diecezji Pelplińskiej każdego roku prosi o wsparcie jednym procentem podatku ludzi, którym nie jest obojętny los słabszych i ubogich. Jeden procent podatku to pieniądze, dzięki którym organizacja może wspierać tych, którym w życiu jest trudniej. Poza finansowaniem działalności statutowej, do której zalicza się pomoc doraźną i długofalową, materialną, psychologiczną, prawną i finansową, osobom bezrobotnym, bezdomnym, dzieciom z rodzin ubogich, za zebrane środki finansowe Caritas udziela pomocy osobom chorym i starszym. Pracownicy i wolontariusze Caritas zwracają szczególną uwagę na sytuację ludzi przewlekle chorych. Warunki w których przebywają osoby obłożnie chore, są często skrajnie złe. Odleżyny, które są skutkiem długiego leżenia na nieodpowiednim łóżku, są niestety częstymi dolegliwościami, które towarzyszą trudnej chorobie. Caritas dąży do tego, by osoby chore, zwłaszcza paliatywnie, miały zapewnione godne warunki leczenia.  Część pozyskanych pieniędzy ponownie zostanie przeznaczona na zakup profesjonalnego, niezbędnego do przeżycia sprzętu dla osób obłożnie chorych.

Zakupione ze środków 1 % zaopatrzenie medyczne takie jak łóżka z pilotem, ssaki i koncentratory tlenu, będzie można wypożyczyć w pelplińskiej wypożyczalni. Jak wielka jest skala potrzeb, niech świadczy fakt, że większość posiadanego sprzętu rehabilitacyjnego jest w ciągłym użyciu.

Podatnicy mogą wskazać w zeznaniu podatkowym organizację pożytku publicznego, na rzecz której zostanie przekazany 1% ich należnego podatku poprzez wpisanie w zeznaniu podatkowym numeru KRS organizacji pożytku publicznego. Podanie tego numeru traktuje się na równi ze złożeniem wniosku. Wystarczy w odpowiednich polach zeznań podatkowych PIT-36 i PIT-37 wpisać numer: KRS 0000252333 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku. Dla ułatwienia Darczyńcom przekazywania 1% podatku na cele, które realizuje pelplińska Caritas, przygotowaliśmy specjalny program do rozliczenia podatku za rok 2015 - można go pobrać z naszej strony internetowej www.pelplin.caritas.pl.

Wszystkim tym, którzy zaufali Caritas i przekazują co roku swój 1% podatku, należą się serdeczne podziękowania. Jest to wyraz uznania i zaufania dla codziennej działalności tej organizacji w pomaganiu drugiemu człowiekowi.