• Duet elegancji

    - Od początku, czyli od 1999 roku zajmujemy sie także eleganckim towarem damskim - mówi Andrzej Grzenia, właściciel firmy BONUS MG. - W naszej ofercie znajdą panie garsonki, płaszczyki, kurtki, suknie itp.

    więcej
  • Czy już gorzej słyszę?

    Rozmowa z Bożeną Kłopocką – protetykiem słuchu i z-cą kierownika oddziału firmy GEERS Akustyka Słuchu w Starogardzie Gdańskim.

    więcej

Aktualne wydanie

Rozdają komputery

Starogard Gdański. Mieszkańcy gminy Starogard Gdański mają szansę na bezpłatne otrzymanie  zestawu komputerowego oraz na bezpłatny dostęp do internetu.

 Oczywiście najpierw trzeba złożyć stosowny wniosek, który można pobrać w Urzędzie Gminy lub w dowolnej z gminnych szkół albo u swojego sołtysa.

Wzory tych wniosków są dostępne także w formie elektronicznej na stronie internetowej www.bip.starogardgd.ug.pl, w zakładce ,,Aktualności’’. Na tej stronie znajduje się także szczegółowy Regulamin. Wnioski są przyjmowane już od 15 marca i  przyjmowane będą jeszcze do 15 kwietnia.

A kto z mieszkańców będzie miał szanse aby otrzymać darmowy internet wraz z komputerem? Publikujemy pełną listę osób, które mogą z tego skorzystać.
A więc dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2012/2013,  rodziny zastępcze, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, rodziny prowadzące rodzinne domy dziecka oraz samotni rodzice.

opr. Stanisław Sierko