• Duet elegancji

    - Od początku, czyli od 1999 roku zajmujemy sie także eleganckim towarem damskim - mówi Andrzej Grzenia, właściciel firmy BONUS MG. - W naszej ofercie znajdą panie garsonki, płaszczyki, kurtki, suknie itp.

    więcej
  • Czy już gorzej słyszę?

    Rozmowa z Bożeną Kłopocką – protetykiem słuchu i z-cą kierownika oddziału firmy GEERS Akustyka Słuchu w Starogardzie Gdańskim.

    więcej

Aktualne wydanie

Szok w szkole

Skórcz. W wyniku skutecznej aplikacji Gmina Miejska Skórcz pozyskała prawie pół miliona złotych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych na realizację projektu zatytułowanego „Szkoła daje szansę – programy rozwojowe Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu”.

W ramach tego projektu powstanie także Szkolny Ośrodek Kariery czyli SzOK. O szczegółach realizacji tego projektu rozmawiamy z burmistrzem, Ryszardem Dąbkiem. - Z satysfakcją informuję, że wśród ponad 100. wniosków zgłoszonych do dofinansowania projektu „Szkoła daje szansę” nasz projekt został oceniony bardzo dobrze i uplasował się na 6. Pozycji i został zakwalifikowany do realizacji. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - informuje burmistrz, Ryszard Dąbek. - Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów na obszarach słabych strukturalnie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Skórczu poprzez wdrożenie Programów Rozwojowych w obydwu szkołach. - Dziękuję za te precyzyjne informacje i proszę o kilka słów wyjaśniających szczegóły realizacji tego projektu. - Projekt „Szkoła daje szansę - programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu” będzie realizowany w okresie dwóch lat szkolnych, to jest w latach 2013/2014 oraz 2014/2015. Zakłada on realizację szeregu zajęć dodatkowych, czyli pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Ogółem z zajęć dodatkowych skorzysta 210. uczniów ZSP, w tym 125. uczniów Szkoły Podstawowej oraz 85. uczniów Gimnazjum. Dla Szkoły podstawowej przewidziano takie zajęcia jak język angielski, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe, naukę pływania, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego oraz matematyki. Dla gimnazjalistów natomiast przygotowano dodatkowe zajęcia z informatyki, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe, naukę pływania oraz także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki. W sumie w okresie dwóch lat szkolnych zrealizowanych zostanie 2400 godzin zajęć pozalekcyjnych. W ramach projektu realizowane będą także usługi poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej. W tym celu powstanie Szkolny Ośrodek Kariery, czyli SZOK, zarówno dla szkoły podstawowej jak i dla gimnazjum. - Kto będzie realizował ten projekt? - Niniejsze zadania realizować będzie wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma edukacyjna Top Education Sobiesław Sowa z Wrocławia, która na potrzeby realizacji projektu zatrudni nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych, w tym w większości nauczycieli pracujących w naszej szkole. - Czy projekt zakłada wyłącznie realizację zadań dydaktycznych, czy też umożliwia wzbogacenie szkoły o jakieś pomoce dydaktyczne? - Na potrzeby realizacji projektu zakupiona zostanie tablica interaktywna oraz 5 komputerów, które po zakończeniu projektu pozostaną na wyposażeniu szkoły. - A jaki jest koszt własny Gminy Miejskiej w realizacji tego projektu? - Wartość zadania łącznie wyniesie nieco ponad 0,5 miliona złotych w tym 85% to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 15% to wkład własny Gminy Miejskiej Skórcz lecz w formie niepieniężnej, bo poprzez udostępnienie pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczenia na biuro projektu w Urzędzie Miejskim. Tak więc realizacja tego projektu praktycznie nie obciąży naszego budżetu. s.