• Duet elegancji

    - Od początku, czyli od 1999 roku zajmujemy sie także eleganckim towarem damskim - mówi Andrzej Grzenia, właściciel firmy BONUS MG. - W naszej ofercie znajdą panie garsonki, płaszczyki, kurtki, suknie itp.

    więcej
  • Czy już gorzej słyszę?

    Rozmowa z Bożeną Kłopocką – protetykiem słuchu i z-cą kierownika oddziału firmy GEERS Akustyka Słuchu w Starogardzie Gdańskim.

    więcej

Aktualne wydanie

Emisja gminnych obligacji

Nowe. Burmistrz Nowego, Czesław Woliński oraz Skarbnik, Jerzy Wotkowski podpisali w dniu 16 października br. dokumenty związane z emisją obligacji komunalnych Gminy Nowe nad Wisłą.

W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Gminy w Nowem uczestniczyła prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem Daniela Rycka oraz dyrektor Departamentu Skarbu SGB-Banku S.A. Wiesław Bazaniak.

Przypomnijmy - podczas majowej sesji nowscy radni podjęli uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych o łącznej wartości 5,4 mln złotych. Środki pozyskane z emisji Gmina zamierza przeznaczyć między innymi na budowę hali widowiskowo sportowej, rewitalizację rynku, przebudowę dróg oraz adaptację budynków na mieszkania socjalne.

Program zakłada emisję 8 serii obligacji w latach 2012-2013. Wykup obligacji nastąpi w latach 2016-2023. Emisja pierwszej serii obligacji nastąpiła w dniu 26 października br.

W konkursie ofert, którego celem było wyłonienie podmiotu, któremu powierzona zostanie funkcja agenta i gwaranta dojścia emisji do skutku za najlepszą złożoną ofertę uznana została oferta Spółdzielczej Grupy Bankowej -Banku S.A.

Inicjatorem współpracy pomiędzy SGB-Bankiem S.A. a gminą Nowe był Bank Spółdzielczy w Nowem, który zapewnia obsługę bankową gminy.