• Duet elegancji

    - Od początku, czyli od 1999 roku zajmujemy sie także eleganckim towarem damskim - mówi Andrzej Grzenia, właściciel firmy BONUS MG. - W naszej ofercie znajdą panie garsonki, płaszczyki, kurtki, suknie itp.

    więcej
  • Czy już gorzej słyszę?

    Rozmowa z Bożeną Kłopocką – protetykiem słuchu i z-cą kierownika oddziału firmy GEERS Akustyka Słuchu w Starogardzie Gdańskim.

    więcej

Aktualne wydanie

Najpiękniejsza na Pomorzu

Dąbrówka. Już od 20 lat odbywa się wojewódzki konkurs „Piękna Wieś Pomorska”. W tym roku do konkursu przystąpiło 116 wsi oraz 383 gospodarstwa z 14 powiatów. Organizatorami konkursu byli: samorząd województwa pomorskiego, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Główną ideą konkursu jest poprawa estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród oraz wyróżnienie tych mieszkańców Pomorza, którzy wykazują się największą gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego. Przy ocenie wsi i zagród członkowie komisji konkursowych uwzględniali: ogólny wygląd, ład i porządek, wyposażenie w urządzenia chroniące środowisko naturalne, ochronę i pielęgnację dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie krajobrazu przyrodniczego, a także zaangażowanie mieszkańców w prace społeczne na rzecz swojej miejscowości. Szczególnie brano pod wzgląd: zrealizowane inwestycje, wykorzystanie pieniędzy z UE, społeczne inicjatywy, a także osiągnięcia wsi poza jej terenem. Pierwsze miejsce i tytuł „Najpiękniejszej Wsi Pomorskiej 2013” zdobyła Dąbrówka w gminie Starogard Gdański. Nagrodę 30 tys. złotych z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego – Mieczysława Struka odebrał sołtys Dąbrówki Marcin Delewski. Uroczystość wręczania nagród uświetniły występy artystyczne Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki oraz Dziewczęcy Zespół Wokalny „Female Band” działający przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Eugeniusz Cherek